Meklēšanadetalizēti

Cenu indekss dzīvokļiem Rīgā

- 617 EUR/m² - tipveida dzīvokļu indekss
+1.1% - Izmaiņas mēnesī

- 1985 EUR/m² - jauno dzīvokļu indekss
+1.9% - izmaiņas ceturksnī

Twitter Facebook linkedin draugiem.lv rss

Valūtu kursi pret EUR

USD 1.382000
RUB 49.323700
CNY 8.638100

Kredītu kalkulators

Jautājumi

Ja vēlaties uzdot LATIO profesionāļiem kādu ar nekustamo īpašumu tirgu saistītu jautājumu, piedāvājam aizpildīt zemāk redzamo kontakta formu. Mūsu klientu menedžere sniegs izsmeļošu atbildi vienas dienas laikā pēc jautājuma saņemšanas. Atbilde uz jautājumu tiks nekavējoši publicēta šajā sadaļā.


CAPTCHA
 • Alvis [04.08.2011, 14:58] jautāja:
  Labdien! Cik ilgā laikā miruša īrnieka ģimenes locekļi var izmantot likuma "Par dzīvojamo telpu īri"14.panta 4 daļas tiesības prasīt noslēgt īres līgumu? Vai ir kāds termiņš? Un, ja neprasa, kāds risinājums?
  Paldies
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka šāds termiņš likumā nav noteikts, dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties. Jāņem vērā, ka līgumu var grozīt līdz tā termiņa beigām. Strīdus, kas rodas sakarā ar dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, izšķir tiesa.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Ilze [03.08.2011, 22:27] jautāja:
  Labdien! Ja vecāki ar bērniem noslēdza īpašuma pārdošanas līgumu, katram 1/2 īpašuma, bet bērni naudu nemaksāja viņiem, kaut gan līgumā bija ierakstīta summa. Vai to drīkst pārdot tālāk par daudz augstāku summu, pat ja otrs īpašnieks iebilst pret pārdošanu un augstāku cenu. Paldies par atbildi.
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu SIA LATIO informē, ka īpašnieki ar savu īpašumu drīkst rīkoties pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā pārdot par jebkādu cenu. Kopīpašnieki rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās dalās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet ari uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Alla [03.08.2011, 22:04] jautāja:
  Labdien!
  Privātmājai ar zemi ir divi īpašnieki, katram 1/2 domājamās daļas, iepriekšējā saimniece (mana māte) ar mums noformēja pārdošanas līgumu- meitai un mazdēlam. Īpašuma zeme nav teritoriāli sadalāma, jo visur ir dārzi, piebūves utt., precīzāk, tos apsaimnieko meita un dēls, tēvs mazdēlam, kuram pieder 1/2 īpašuma. īpašums uzrakstīts uz mazdēlu, lai vēlāk nebūtu jāparformē dokumenti un īpašumu nevarētu iegūt citi mazbērni. Ja mazdēls, īpašnieks, vēlas savu pusi pārdot, lai iegūtu naudu, bet meita un dēls, mazdēla tēvs, kas reāli dēla vietā īpašumu ir apsaimniekojis, meita veikusi maksājumus utt. un grib īpašumu paturēt, ir pret to, - vai mazdēls to varēs pārdot? Kā būtu jārīkojas meitai, lai īpašums netiktu pārdots? Un vai var sadalīt zemi, uz kuras ir vecāku, vecvecāku kopīgi celtas piebūves, respektīvi, šī īpašuma daļa nekur nav atrunāta, kas , kam pieder, līdz ar to kā to var dalīt starp diviem īpašniekiem? Paldies.
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jauntājumu, SIA LATIO informē, ka saskaņā ar LR likumdošanu - rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās dalās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet ari uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti. Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kautkādi to pārgrozīt. Tādēļ katram kopīpašniekam ir tiesība protestēt pret tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo tiesību viņam nevar atņemt ar balsu vairākumu. Izņēmums no šiem noteikumiem pielaižams tajā gadījumā, kad kāds no kopīpašniekiem izdara kopīpašuma priekšmetā tādas pārgrozības, ko prasījusi nepieciešama vajadzība, piem., nepieciešamu ēkas izlabojumu. Tad viņam ir tiesība prasīt no pārējiem kopīpašniekiem, lai tie samērīgi atlīdzina viņa izdoto summu līdz ar procentiem.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Ilona [03.08.2011, 13:05] jautāja:
  Labdien! Mēs ar nepilngadīgo dēlu pirms 7 gadiem mantojām mana vīra dzīvokli (mantojuma apliecības ir divas - uz mana un dēla vārda). Mantojuma apliecību saņemšana palika gaisā karājoties, jo nebija liekas naudas, lai to izdarītu, un summa manā izpratnē bija paliela, ko notāre nosauca. Tā arī dzīvojām šos gadus. Šobrīd radās reāla iespēja gan pārdot dzīvokli, gan nopirkt citu NĪ tā vietā, ļoti izdevīgi, bet nezinu, ko tagad darīt ar papīriem... Vai vispēr varēšu pārdot dzīvokli, ja arī steidzamā kārtā izņemšu apliecības un noformēšu ZG?
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA "LATIO" informē, ka tiklīdz tiek noformētas īpašuma tiesības (saņemta Zemesgrāmata), Jums ir tiesības ar savu īpašumu rīkoties pēc saviem ieskatiem. Ja Jūs šo īpašumu pārdosiet ātrāk par 5 gadiem pēc Zemesgrāmatas noformēšanas, Jums būs jāmaksā ienākuma nodoklis.

  Ar cieņu,

  SIA LATIO
  T.67032300
 • Anita [02.08.2011, 19:57] jautāja:
  Labdien!
  Man ir dzīvoklis Matīsa ielā, es vēlos to pārdot un iegādāties māju Saldū vai netālu no Saldus, varētu būt arī Bauskā, vai Tukumā, vai Kalnciemā (Kurzemes pusē). Nevēlos tādos ciematos, kur visas jaunas mājas viena pie otras, piem kā Ķekavā.
  Jau iepriekš pateicos par atbildi.
  Latio:
  Labdien!

  Jūsu pieprasījums pārsūtīts SIA "LATIO" tirdzniecības aģentei Inārai Grīnbergai, tālr. 67201929, e-pasts: inara@latio.lv

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Ilze [28.07.2011, 14:07] jautāja:
  Labdien! Sakiet lūdzu vai Latvijas pilsonis var pārdot vai dāvināt zemes gabalu, kas atrodas Saulkrastos Krievijas pilsonim?
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka Krievijas pilsonis drīkst iegādāties/saņemt dāvinājumā zemi, ja pašvaldība dod tam piekrišanu. Personas, kas vēlas iegūt zemi īpašumā, iesniedz tās pilsētas vai novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme, iesniegumu, kurā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts. Ārvalstnieks nevar īpašumā iegūt lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumam.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Илга [29.07.2011, 10:31] jautāja:
  Здравствуйте, моя мама в 2000 году подарила свою квартиру моему отцу. Родители состояли в браке а я была несовершеннолетней. В этом году умер мой папа и
  на наследование 1/3 доли этой квартиры претендует его сын от первого брака. 1. Имеет ли право моя мама запросить супружескую долю в конкретно этом имуществе или я оспорить долю 1/3 его сына, т.к. я являюсь единственным ребенком у моей мамы и подарок она делала когда я была несовершеннолетней
  Latio:
  Добрый день!

  Отвечая на Ваш вопрос, ООО LATIO сообщает, что переживший супруг наследует от умершего независимо от того, какой вид имущественных отношений существовал между супругами во время брака. Если существовала общность имущества супругов, в таком случе доля имущества пережившего супруга отделяется от доли имущества умершего. По закону наследует как супруг, так и нисходящие – оба ребенка, если они родились в законном браке. Несовершеннолетие ребенка не является правовым основанием для оспаривания сделки при совершении дарения между супругами.

  С уважением,
  ООО LATIO
  Т.67032300
 • Ainārs [01.08.2011, 09:14] jautāja:
  Labdien!

  Gribu man interesē zemes cenas Rēzeknes rajona Viļānos. Zeme ir pilsētas teritorijā.
  Paldies.
  Latio:
  Labdien!

  Informējam, ka zemes cenas noteikšanai nepieciešama detalizētāka informācija. Konsultācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar mūsu speciālisti Silviju Oļeņinu pa tālr. 64628276 vai 26516080.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • vladimirs [31.07.2011, 20:29] jautāja:
  Labdien, iegādājos daudzdzīvokļu namā pagrabstāvā esošo "bijušo katlu māju".
  māja pieder pašiem īpašniekiem, nav zem pašvaldības...
  katlu māja no paša mājas nodošanas brīža piederēja firmai, kura noformēja katlu māju uz darbinieka vārda, kā īpašumu.
  ir noformēta zemesgrāmata un inventarizācijas lieta...tagad ir pieslēgtā centrālā apkure, un katlu māja nav vajadzīga
  vai var viņu formēt un pārbūvēt kā dzīvojamo telpu?
  lūdzu nosūtīt atbildi arī uz e-pastu
  Latio:
  Labdien!
  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka konsultācijas telpu pārbūvē Jums sniegs attiecīgās pašvaldības Būvvaldē.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • RITMA [30.07.2011, 14:40] jautāja:
  Labdien.Dzīvoju kopējā mājā,no kuras man pieder lielākā puse.Kaimiņienei-mazākā.Kā pareizi būtu jāsadala līdz šim neapdzīvotie bēniņi.
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka bēniņi ir kopīpašums, kurā katram īpašniekam pieder noteikta domājamā daļa. Visi kopīpašnieki, samērīgi ar katra daļu, saņem visus labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā pašā samērā ari nes zaudējumus, kādi tai ceļas. Kopējās lietas dalīta lietošana pielaižama tikai tad, kad šo lietu var dalīt, bet arī šajā gadījumā lietošana samērojama ar atsevišķo daļu lielumu.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Vitālijs [29.07.2011, 23:15] jautāja:
  Sveiki. Cik maksatu majas novertesana Tukuma pagasta? varu nosutit ari bildes... majas dzivojama platina 98 kv.m. un lidzi nak 3 Ha zemes.
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka pakalpojuma cena ir līdz 100 LVL, cena tiks precizēta pie īpašuma apskates. Lai pasūtītu vērtējumu, lūdzu, sazinieties ar vērtētāju Lieni Kurku pa tālr. 25968572.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Baiba [28.07.2011, 18:20] jautāja:
  Labvakar. Gribētu noskaidrot kā notiek īpašuma vērtēšana, ja vēlamies pirkt to dzīvokli.
  Kur vispirms jādodas un kādi dokumenti jānokārto pirms vērtēšanas uzsākšanas./ Dzīvoklis tiks ņemts kredītā, tāpēc nepieciešams tā dzīvokļa vērtējums, pēc kura banka izskatis cik lielu summu pret īpašuma vērtību var izsniegt.
  Paldies.
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka vērtējuma pasūtīšanai Jūs varat vērsties mūsu Vērtēšanas daļā pa tālr.67032306 un vienoties ar speciālistu par īpašuma apskates dienu. Pēc dzīvokļa apskates vērtējums tiek sagatavos 1-2 darba dienu laikā. Vērtējumam nepieciešama zemesgrāmatu apliecības un dzīvokļa plāna kopija.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Владимир [28.07.2011, 11:59] jautāja:
  Добрый день! Объясните пожалуйста, обязан ли квартирант,коим я являюсь в Риге, оплачивать налог на недвижимость? Снял квартиру в Плявниеках 2 мес. назад.В договоре этого не прописано,меня хозяин не уведомил, а сейчас требует за это деньги. Есть статья закона на это? Прошу ответить. С уважением.
  Latio:
  Добрый день!

  Отвечая на Ваш вопрос, ООО LATIO сообщает, что обеспечение оплаты налога на недвижимость - это обязанность владельца перед государством, но законом, как Вы понимаете, не будет устанавливаться способ обеспечения оплаты, поэтому в Вашем случае - это должна была-быть дополнительная договоренность между Вами и владельцом, также-как, например, оплата за смену счетчиков, проведение ремонта и подобные расходы. Если в договоре нет такой договоренности, то Вы вправе отказаться от уплаты налога, а наймодатель не вправе устанавливать ультиматум. Более того, по закону наймодателю следовало-бы регистрировать свою хозяйственную деятельность и платить подоходный налог с дохода от аренды квартиры.

  С уважением,
  OOO LATIO
  T.67032300
 • Hannes [27.07.2011, 21:07] jautāja:
  Labdien! Vai Jūs varētu pateikt, cik varētu būt tirgus vērtība 3-istabu dzīvoklim (2 stāvi plus remontēti bēniņi) koka māja, renovēta 2011.gadā, Ed.Smilģa ielā, pelekā apdare, 130m2
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka bez papildus informācijas dzīvokļu vērtību pirmskara ēkās ir grūti noteikt, jo tie nav sērijveida mājokļi. Konsultācijas saņemšanai laipni aicinām Jūs sazināties ar mūsu vērtēšanas speciālistiem pa tālr.67032316. Vērtēšanas pakalpojuma maksa Jūsu minētajam īpašumam ir Ls 80. Mutiska vērtējuma saņemšanai ar izbraukšanu uz objektu pakalpojuma maksa - Ls 30.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • agrita [27.07.2011, 13:28] jautāja:
  vai jums ir kads dzivoklitis ko irejat
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka mūsu datu bāzē ir pieejami dažādi īres dzīvokļi ar dažādu novietojumu, tādēļ aicinām Jūs aplūkot piedāvātos variantus un vienoties ar attiecīgo tirdzniecības aģentu par Jūs interesējošo dzīvokļu apskati. Ja Jūs varētu precizēt informāciju par vēlamo īres dzīvokli, mūsu speciālisti piemeklētu Jūsu vēlmēm atbilstošākos variantus.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • barba [27.07.2011, 09:19] jautāja:
  Vēlos pārdot zemi ar mežu, vai ir iespējams kaut kur iegūt infoŗmāciju par notikušajiem darījumiem pēdējā pusgada laikā Limbažu rajonā? Domāju, ka tā man būs iespējams labāk orientēties cenās, jo baidos prasīt Ls 1000 par ha.
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka šādu informāciju Jūs varat pieprasīt zemesgrāmatā.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Iveta [27.07.2011, 08:34] jautāja:
  Vai kadastrālā vērtība ir tas pats kas tirgus vērtība?
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA Latio informē, ka kadastrālā vērtība ir pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.

  Papildus ir kadastrālā vērtība nodoklim - pašvaldības norādīta kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" minēto vērtību pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā.

  Tirgus vērtība ir aprēķināts lielums - vērtēšanas datumā noteikta naudas summa, par kādu īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra komerciāla darījuma rezultātā starp labprātīgu pārdēvēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša mārketinga; pie tam, tiek pieņemts, ka katra no pusēm rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • Iveta [27.07.2011, 08:29] jautāja:
  Labdien! Vēlos uzzināt, kāds varētu būt aptuvens novērtējums eiro dzīvoklim Sarkandaugavā, Rīgā 5stāvu mājas 1. stāva? Ir stikla pakešu logi, lamināts, 41 kv.m. Paldies!
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu, SIA LATIO informē, ka Jūsu minētā dzīvokļa aptuvenā vērtība varētu būt 400-500 EUR/m2.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 • olga [26.07.2011, 23:34] jautāja:
  pri prodaze kto dolzen platit nalog za kvartiru?
  Latio:
  Добрый день!

  Отвечая на Ваш вопрос, ООО LATIO сообщает, что налог со своей прибыли за сделку платит продавец. Если имелось в виду госпошлина за регистрацию права собственности покупателя на купленное имущество - то это обычно обязанность покупателя, но не редки случаи, когда стороны сделки поровну покрывают все расходы за оформление, следовательно - это взаимосоглашение сторон.

  С уважением,
  OOO LATIO
  T.67032300
 • ilze [26.07.2011, 22:09] jautāja:
  Cik maksā 1 kvadratmetrs zemes ķekavas pagasts, jenči?????
  Latio:
  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu informējam, ka zemes vērtību nosaka daudz un dažādi ietekmējošie faktori (platība, novietojums, konfigurācija, apgrūtinājumi u.tml.), tāpēc tās noteikšanai nepieciešama sīkāka informācija.

  Ar cieņu,
  SIA LATIO
  T.67032300
 
Aizliegta informācijas pārpublicēšana no mājas lapas www.latio.lv bez Latio rakstiskas atļaujas.
Lapas dizainā izmantoto fotogrāfiju autors: Andris Šmits.
Lapā izmantoti Valsts Adrešu reģistra Adrešu klasifikatora dati, © Valsts zemes dienests.